به دلیل نوسانات قیمت ها لطفا قبل از سفارش و پرداخت تماس بگیرید. 02177050873

آشنایی با مخزن انبساط

فهرست مطالب مخزن انبساطانواع مخازن انبساطمخزن انبساط باز (OpenedExpansionTank)لوله‌های متصل به مخزن انبساط بازمحاسبه و انتخاب مخزن انبساط بازنحوه قرارگیری مخزن انبساط باز در سیستم حرارت مرکزیساخت پایه مخزن انبساط بازروش اتصال مخزن انبساط باز به سیستماتصال مخزن انبساط باز به سیستم آبگرممخزن انبساط بسته (ClosedExpansionTank) مخزن انبساط می‌دانیم در یک فضای بسته مانند دیگ […]

بیشتر بخوانید

لوله‌كشی موتورخانه گرمایی

فهرست مطالب لوله‌كشی موتورخانه گرماییاصول نصب كلکتورانواع اتصالات در لوله‌كشی موتورخانهنصب كلکتور برگشت روی ديگنصب پمپ و كلکتور رفت روی ديگنصب پمپ و كلکتور برگشت روی ديگاجزای لوله‌كشی در موتورخانه انواع شیرفلکه‌ها وظیفه شیر در سیستم لوله‌كشی اتصالات باز شوروش محاسبه طول لوله بین فیتینگ‌هاآویزانبساط‌گیر و ارتعاش‌گیرانواع ارتعاش‌گیرهاشیب‌بندیهواگیریتخلیه آب لوله‌كشی موتورخانه لوله‌كشی موتورخانه گرمایی همانگونه […]

بیشتر بخوانید

ساخت کلکتور

فهرست مطالب ساخت کلکتورتعیین قطر و طول کلکتورجوشكاری لوله به ورقجوشكاری لوله به صورت تبدیلیاصول کار با دستگاه برش اکسی استیلنبرشكاری اكسی گاز (OFC)تجهیزات مورد نیاز برای برشكاریتكنیک برش‌كاری سادهبرش‌كاری ورق با سربکتکنیک سوراخکاری با شعلهسوراخكاری ورق با سربکروش آماده سازی محل انشعاب‌هاساخت كلكتور جوشیتست كلكتور ساخت کلکتور کلکتور یکی از بخش‌های اساسی هر سیستم […]

بیشتر بخوانید

نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت سوم)

این مقاله در ادامه‌ی قسمت دوم مقاله‌ی پیشین با عنوان نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت دوم) می‌باشد. فهرست مطالب نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیراستقرار سختی‌گير روی فونداسيون (پايه بتنی)شارژ دستگاه سختی‌گیرراه‌اندازی سختی‌گیراحیای سختی‌گیرشست‌وشوی رزینراه‌اندازی سختی‌گیر تمام اتوماتیک نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر استقرار سختی‌گير روی فونداسيون (پايه بتنی) مراحل انجام کار: ۱ وسایل و […]

بیشتر بخوانید

نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت دوم)

این مقاله در ادامه‌ی قسمت دوم مقاله‌ی پیشین با عنوان نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت اول) می‌باشد. فهرست مطالب نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیرسختی‌گیرزیرآب زنی (Blowdown)سختی‌گیر پلی فسفاتسختی‌گیر الکترومغناطیسیاسمز معکوس (Reverse osmosis): گذرندگیروش نصب و راه اندازی دستگاه اسمز معکوسسختی‌گیر رزینیانواع شیر چندراههانواع رزین‌مخزن آب نمکاحیا نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر سختی‌گیر به پنج […]

بیشتر بخوانید

نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت اول)

در این مقاله به آشنایی و معرفی نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر آب اعم از سختی‌گیر پلی فسفات، رزینی، الکترومغناطیسی و اسمز معکوس و همچنین شرح ویژگی‌ها و خصوصیات آب می‌پردازیم. فهرست مطالب نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیرآبویژگی‌های آبدرجه اسیدی آب یا مقدار PHکل مواد جامد معلق در آب (TSS)کل مواد جامد محلول در آب […]

بیشتر بخوانید

آبگرم کن خورشیدی: آشنایی با اصول اولیه، نصب و راه اندازی

فهرست مطالب آبگرم کن خورشیدی: آشنایی با اصول اولیه، نصب و راه اندازیمقدمهانرژی گرماییمفهوم اکسرژيعوامل مؤثر در استفاده از انرژی خورشیدی در آبگرمکن هاالف- شدت تابش انرژی خورشیدب- تابش در جو (پوشش ابر)ج- عرض جغرافیایید- فصل های سالزاویه نصب صفحات خورشیدیآبگرم کن های خورشیدیانواع آبگرم کن خورشیدیانواع کلکتوراجزاء اصلی آبگرمکن های خورشیدیکلکتورصفحه تختکلکتور صفحه اي […]

بیشتر بخوانید

آشنایی با سیستم های فتوولتاییک و طراحی این سیستم ها

هدف از این مقاله آشـنایی بـا آشنایی با سیستم های فتوولتاییک، انـواع سیسـتم های فتوولتائیك وآشـنایی بـا اجـزای سیسـتم فتوولتائیـك، همچنین نحـوۀ طراحی، نصـب و راهانـدازی سیسـتمهای فتوولتائیك اسـت. از دیگـر اهـداف ایـن مقاله چگونگـی طراحـی این سیسـتمها بـا محاسـبات ریاضی یـا با اسـتفاده از نرم افزار است. فهرست مطالب استاندارد عملکردسیستمهای فتوولتائیکطبقه بندي تیپ […]

بیشتر بخوانید

مشعل‌های گازی : بخش‌های مختلف و راه‌اندازی

خرابی و از کار افتادگی دستگاه‌ها در طول دوره بهره برداری از جمله مواردی است که لزوم توجه به تعمیر و نگهداری آنها بیش از پیش با اهمیت و مهم می‌باشد. در این مقاله که در ادامه‌ی مقاله‌ی پیشین (که در رابطه با مشعل‌های گازوئیلی بود) می‌باشد، به آشنایی با بخش‌های مختلف مشعل‌های گازی اعم […]

بیشتر بخوانید

مشعل‌های گازوئیلی : بخش‌های مختلف و راه‌اندازی

خرابی و از کار افتادگی دستگاه‌ها در طول دوره بهره برداری از جمله مواردی است که لزوم توجه به تعمیر و نگهداری آنها بیش از پیش با اهمیت و مهم می‌باشد. در این مقاله به آشنایی با بخش‌های مختلف مشعل‌های گازوئیلی اعم از سوخت رسانی، هوا رسانی، اشتعال و کنترل و همچنین تعویض قطعات مشعل‌های […]

بیشتر بخوانید

تلفن:       77050873-021

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!