تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

در این مقاله که در ادامه‌ی مقاله پیشین که در آن کولرهای گازی اسپلیت به طور کامل شرح داده شده بود، با انواع روش‌های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای…

روش‌های اتصال لوله‌های مسی

روش‌های اتصال لوله‌های مسی

در این مقاله که در ادامه‌ی مقاله‌ی پیشین که در رابطه با کولرهای گازی پنجره‌ای بود، انواع روش‌های اتصال لوله‌های مسی شرح داده خواهد شد. روش‌های اتصال لوله‌های مسی ابزارهای…

کولرهای گازی پنجره‌ای : تشریح انواع ، ساختمان ، نصب و راه اندازی

همان‌طوركه می‌دانید ايجاد شرايط آسايش افراد از اهداف سيستم‌های تهويه مطبوع می‌باشد وكولرهای گازی یکی از انواع اين سیستم‌ها می‌باشد و به واسطه تنوع طرح امروزه با استقبال فراوانی مواجه…

تصویر گوشه