ساخت کلکتور موتورخانه

محاسبه قطر کلکتور

چگونگی ساخت کلکتور

چگونگی ساخت کلکتور کلکتور یکی از بخش‌های اساسی هر سیستم لوله‌کشی است که نیاز به توزیع و جمع‌آوری سیال دارد. در این مقاله سعی شده است به‌نکات اجرایی ساخت کلکتور…

تصویر گوشه