طول

840
میلی
متر

عرض

320
میلی
متر

ارتفاع

710
میلی
متر

وزن

27
کیلوگرم

قابلیت نصب بروی

زمین

نوع سوخت

گاز
شهری

حداقل ظرفیت گرمادهی

2900
کیلو
کالری

حداکثر ظرفیت گرمادهی

6500
کیلو
کالری

قطر دودکش

100
میلی
متر

شیشه ایمن

بله

نیاز به دودکش

بله

جرقه زن

بله

امکان تنظیم شعله

بله

حالت تنظیم شعله

دل
خواه

سایر مشخصات

مجهز
به
شیشه
اروپایی
/
ژاپنی