پکیج‌های گرمایشی

پکیج‌های گرمایشی : تشریح انواع و ساختار

سرزمین ما دارای منابع سرشار گاز طبیعی می‌باشد. به کارگیری درست از این نعمت خدادادی و ساخت لوازم خانگی که مصرف گاز طبیعی و مایع دارند ما را در جهت…

اجزای مختلف تشکیل دهنده رادیاتورهای گرمایی

اجزای مختلف تشکیل دهنده رادیاتورهای گرمایی

این مقاله که در آن اجزای مختلف تشکیل دهنده رادیاتورهای گرمایی شرح داده میشوند، در ادامه ی مقاله ی پیشین که در رابطه با رادیاتورهای گرمایی بود، میباشد. متعلقات انواع…

رادیاتورهای گرمایی

رادیاتورهای گرمایشی : انواع و ساختمان آنها

دستگاه های پخش كننده گرما(رادیاتورهای گرمایی)از مهم ترین موارد در طراحی خوب ساختمان، تأمین شرايط آسایش براي افراد است، آسایش گرمايی يكی از حالت هايی است که فرد برای تغییر…

اجزای مختلف تشکیل دهنده دیگ آب گرم

اجزای مختلف تشکیل دهنده دیگ آب گرم

نشان دهنده های دیگ آب گرم از اجزای مختلف تشکیل دهنده دیگ آب گرم نشان دهنده میباشد. برای اطمینان از درستی عملکرد دستگاه های مختلف یک سیستم گرمایش مرکزی، لازم…

نصب و راه اندازی دیگ آب گرم

نصب و راه اندازی دیگ آب گرم

دیگ آب گرم با پیشرفت علوم و تكنولوژی استفاده از وسایل گرمایشی نظیر كرسی، بخاری هیزمی و ذغالی و در دهه های اخیر بخاری های نفتی و گازی كم كم…

تصویر گوشه