دیگ چدنی شوفاژکار

دیگ چدنی شوفاژکار در قلب هر سیستم گرمایش تابشی قرار دارد. مسئول تولید و ارسال آب گرم و یا بخار آببه رادیاتورها است.

راهنمای خرید دیگ چدنی شوفاژکار

دیگ چدنی شوفاژکار در قلب هر سیستم گرمایش تابشی قرار دارد. مسئول تولید و ارسال آب گرم(یا بخار) به رادیاتورها است که سپس گرما را در کل خانه پخش می…

تصویر گوشه