فن کوئل زمینی بالازن 200 سی اف ام ساراول

تصویر گوشه