کولرهای گازی اسپلیت : تشریح ساختمان ، نصب و راه اندازی

کولرهای گازی اسپلیت

استقبال از سیستم‌های تهویه مطبوع تابستانی مستقل(کولر گازی) توجه طراحان را به این نکته معطوف نمود که دستگاه‌هایی را طراحی نمایند که سر و صدا حذف و موقعیت نصب آن از تنوع بیشتر برخوردار باشد. این امر سبب طراحی کولرهای گازی اسپلیت (دو تکه) شد.اسپلیت کولر گازی

ساختمان کولرهای گازی اسپلیتساختمان كولرهای گازی اسپليتساختمان كولرگازي اسپليتساختمان كولرهای گازی اسپليتساختمان كولرهای گازی اسپليتساختمان كولرهای گازی اسپليتساختمان كولرگازي اسپليتساختمان كولرهای گازی اسپليت

ساختمان کولرهای گازی پرتابل

ساختمان کولر گازی پرتابل

ساختمان كولرهای گازی ايستاده

ساختمان كولرهاي گازي ايستادهکولرهای گازی ایستاده در ظرفیت حدود  تولید 960000BTU/hr می‌شوند به‌همین علت برای سالن‌های وسیع و بسیار بزرگ مناسب می‌باشد.

نصب کولرهای گازی اسپلیت

ابزار و قطعات مورد نیاز نصب:نصب کولر گازی اسپلیتنصب کولرگازی اسپلیت

روش نصب یونیت داخلی کولرهای گازی اسپلیت

نصب یونیت داخلی کولرهای گازی اسپلیتدر ساختمان‌های امروزی شرايط نصب یونیت‌ها تابع دو حالت است: 1 لوله‌کشی بين پنل‌ها از قبل در ساختمان اجرا شده است. 2 لوله‌کشی بين پنل‌ها اجرا نشده است. درصورتی كه لوله‌کشی انجام گرفته باشد بايد قبل از نصب قطر لوله‌ها(رفت و برگشت و تخيله آب كندانس) و شرايط مسیر لوله‌کشی، برق دستگاه بررسی در صورتی كه برابر اصول اجرايی بود نسبت به نصب يونيت اقدام شود. در چنين ساختمان‌هایي لوله تخيله آب كندانس از نوع pp انتخاب می‌گردد و تا محل دفع با رعايت شرايط لوله‌کشی كشيده می‌شود. درصورت عبور لوله از ديوار، لوله‌کشی بايد شرايط زير را دارا باشد:نصب یونیت داخلی کولرگازی اسپلیتبا توجه به موقعيت محل نصب لوله‌های رفت و برگشت و تخيله آب تقطير شده اين امكان وجود دارد كه لوله‌های پنل از سمت راست يا چپ پنل خارج گردد.نصب یونیت داخلی کولرگازی اسپلیتدستوركار: 1 محل مناسب برای نصب را انتخاب كنيد. 2 محل نصب تکیه‌گاه را علامت گذاری و سپس سوراخ‌کاری نمایید. 3 تکیه‌گاه را نصب كنيد. 4 مسیر عبور لوله را مشخص كنيد. 5 در صورت عبور لوله از ديوار محل آن را مشخص و توسط دستگاه گردبُر سوراخ نمایید. 6 لوله‌های رفت و برگشت گاز و كابل يونيت را عايق پیچی و سپس نوارپیچی نموده و از ديوار عبور دهيد.

نصب یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت

نکات: 1 از تجهيزات حفاظت كار در ارتفاع استفاده كنيد. 2 از چهارپايه و نردبان دوطرفه استاندارد استفاده كنيد. 3 انتهای لوله‌ها را توسط درپوش مسدود نمایید تا از ورود اجسام خارجی جلوگيری شود. 4 دقت كنيد در هنگام پليسه گيری سر لوله به سمت پايين باشد. 5 گردوغبار حاصل از سوراخ‌کاری را توسط جاروبرقی جمع كنيد. 6 پس‌از اتصال كابل يونيت و عایق‌کاری لوله‌های مبرد بايد توسط نوار مخصوص برابر شكل زیر نوارپیچی شوند.نصب یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت7 عايق لوله‌ها از جنس الاستومر می‌باشد.عایق لوله مسی8 قبل از نصب مطمئن شوید که مدل یونیت داخلی و خارجی یکسان هستند.

روش نصب یونیت خارجی کولرهای گازی اسپلیت

باتوجه به نوع و مدل دستگاه تکیه‌گاه يونيت خارجی متفاوت خواهد بود كه به هنگام نصب بايد به آن توجه شود يونيت خارجی می‌تواند به یکی از حالت‌های زير نصب شود.نصب یونیت خارجی کولرهای گازی

نصب مجرای تخليه يونيت خارجی

در دستگاه‌های دو فصلی (هيت پمپ) لازم است به روش زير مجرای تخليه آب كندانس در يونيت خارجی نصب گردد تا آب حاصل از تقطير را به بيرون هدايت كند.نصب مجراي تخليه يونيت خارجي کولرهای گازیدستوركار: 1 تکیه‌گاه مناسب را انتخاب كنيد. 2 محل مناسب برای استقرار تکیه‌گاه را مشخص كنيد. 3 اگر تکیه‌گاه از نوع ديواری بود محل نصب تکیه‌گاه را علامت گذاری و سپس سوراخ‌کاری نمایید. 4 تکیه‌گاه را نصب كنيد. 5 دستگاه را به تکیه‌گاه محكم كنيد.

لوله‌کشی بين یونیت‌ها

برای راه‌اندازی دستگاه ابتدا بايد مدار لوله‌کشی بين يونيت داخل و يونيت خارج را تكميل نمود برای اين منظور از لوله‌های مسی كه توسط توليدكننده دستگاه به همراه دستگاه موجود می‌باشد استفاده می‌گردد. حداقل اندازه قطر لوله‌های رفت و برگشت 6 و 10 ميلی‌متر و حداكثر 10 و 20 ميلی‌متر به طول 5 متر می‌باشد. باتوجه به ظرفيت كولرها قطر لوله در خطوط مايع و گاز با توجه به جدول تعيين می‌شود.

جدول تعيين قطر لولهجدول تعيين قطر لوله لوله كشي بين يونيت های کولرهای گازی

حداکثر طول مجاز لوله به‌صورت افقی و عمودی بین یونیت خارجی و داخلی طبق جدول می‌باشد. شرکت‌ها به‌طور معمول براساس مدل این اندازه‌ها را در راهنماهای خود ارائه می‌دهند.

جدول حداكثر طول و ارتفاع لوله با توجه به مدل كولرجدول حداكثر طول و ارتفاع لوله با توجه به مدل کولرهای گازی

دستوركار: 1 لوله مناسب را با توجه به طول مسیر و قطر برش بزنيد. 2 لوله‌ها را عايق بندي كنيد. 3 سرلوله‌های رفت و برگشت مبرد را آماده كنيد. 4 كابل دستگاه را برابر نقشه به ترمينال‌ها متصل كنيد. 5 لوله‌ها و كابل را نوارپیچی كنيد. 6 لوله‌ها را به اتصال مربوط به يونيت داخل و خارج متصل كنيد. لوله كشي و كابل كشي بين دو يونيت

فلودياگرام استقرار يونيت خارجی نسبت به يونيت داخلی می‌تواند به یکی از صورت‌های زير باشد.جزئيات نصب يونيت خارجي بالاتر از يونيت داخل کولرهای گازیجزئيات نصب يونيت خارجي پایین تر از يونيت داخل کولرهای گازیدرصورتی كه يونيت خارجی بالاتر از يونيت داخلی نصب شود اجرای تله روغن الزامی است.اجراي تله روغن

جدول مشخصات فنی يونيت داخل و خارججدول مشخصات فني يونيت داخل و خارج

جدول مشخصات كابل‌های برق دستگاه اسپليت تک فازجدول مشخصات كابل‌های برق دستگاه اسپليت تک فاز

جدول مشخصات كابل‌های برق دستگاه اسپليت سه فازجدول مشخصات كابل‌های برق دستگاه اسپليت سه فاز

جدول مشخصات يک نمونه اسپليت تک پنليک نمونه اسپليت تک پنليک نمونه اسپليت تک پنل

نکات: در هنگام اتصال لوله از دو عدد آچار تخت متناسب استفاده كنيد. قبل از عملیات لوله‌کشی باید سه اصل مهم زیر را رعایت نمود: خشک بودن داخل لوله‌ها هوا و رطوبت نباید وارد لوله‌های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس سیستم می‌شود. تمیز بودن داخل لوله‌ها گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله‌های مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و به مرور زمان موجب بروز مشکلات زیادی می‌شود. محکم بودن اتصالات اتصالات، مخصوصاً اتصالات پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی از همین قسمت‌ها می‌باشد. بسته به نوع کمپرسور و برد کنترلی تعداد رشته های کابل متفاوت خواهد بود. دقت کنید که کابل‌ها در سوکت های خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین کابل‌ها برقرار نباشد.

نکات: توجه قبل از عملیات لوله‌کشی باید سه اصل مهم زیر را رعایت نمود: خشک بودن داخل لوله‌ها هوا و رطوبت نباید وارد لوله‌های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس سیستم می‌شود. تمیز بودن داخل لوله‌ها گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله‌های مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و به مرور زمان موجب بروز مشکلات زیادی می‌شود. محکم بودن اتصالات اتصالات، مخصوصاً اتصالات پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی از همین قسمت‌ها می‌باشد. نکته بسته به نوع کمپرسور و برد کنترلی تعداد رشته‌های کابل متفاوت خواهد بود. دقت کنید که کابل‌ها در سوکت های خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین کابل‌ها برقرار نباشد.

راه‌اندازی کولرهای گازی اسپلیت

برای راه‌اندازی كولرهای اسپليت بايد مراحل زير قبل از روشن كردن دستگاه انجام پذيرد: 1 تخليه هوای بين دو يونيت 2 نشتی آبیراه اندازي کولرهای گازیتجهيزات مورد نياز برای تخليه هوای سيستم در جدول زير آورده شده است.تجهيزات مورد نياز براي تخليه هواي سيستم

تخليه هوای سيستم

دستوركار: 1 شيلنگ مشترک گيج شارژ را به پمپ تخليه متصل كنيد. 2 شيلنگ آبي را به شير سرویس خط گاز متصل كنيد. 3 توسط آچار آلن مسیر شير سرویس را باز و پمپ تخليه را روشن كنيد. 4 اين كار را تا تخليه كامل هوای سيستم ادامه دهيد. 5 در صورت عدم وجود نشتی شیرهای سرویس رفت و برگشت یونیت خارجی را با آچار آلن تا انتها باز نمایید تا مبرد در مسیر لوله‌کشی جریان یابد.

نکات: 1 هوای سيستم بايد به‌طور كامل تخليه شود (خلأ کامل 29.92 اینچ جیوه). 2 درصورتی كه پس‌از تخليه هوا عقربه گيج فشار بالا رفت و ثابت قرار نگرفت بايد مسیر تست شده و پس‌از رفع نشت مجدد مراحل فوق تكرار گردد. (تست سيستم در بخش تعميرات بيان خواهد گرديد) 3 برای تخليه هوا از پمپ و يكوم مناسب استفاده كنيد. 4 مهره‌های گيج شارژ را فقط با دست محكم كنيد و نياز به ابزار خاصی ندارد. 5 دمای دستگاه را در شرايط طرح داخل 24 درجه سلسيوس تنظيم كنيد. 6 دركولرهای دو فصلی برای قرار دادن دستگاه در وضعيت گرمايی ابتدا دستگاه را خاموش و سپس پس‌از روشن كردن آن را در وضعيت گرمايش تنظيم كنيد. در شكل اجزای پمپ تخليه هوا را مشاهده می‌كنيد:اجزاي پمپ تخليه هوادر شكل اجزای شيلنگ شارژ را مشاهده می‌كنيد:اجزاي شيلنگ شارژ کولرهای گازی

نگهداری و تعمیر كولرهای گازی اسپلیت

نگهداري و تعمیر كولرهاي گازي

یکی از جمله مسائلی كه بايد در استفاده بهينه از تجهيزات مورد توجه قرار گيرد سرویس و نگهداری به موقع آنها می‌باشد كه عموماً به آن توجه نمی‌شود. در اين بخش ابتدا مراحل شارژ گاز سيستم و سپس عيب‌يابی و چگونگي رفع عيب آن بيان خواهد شد. مراحل شارژ گاز سيستم تبريد شارژ گاز سيستم تبريد در سه مرحله انجام می‌شود:مراحل شارژ گاز سيستم تبريد

بازيافت گاز مبرد سيستم

به‌طور كلی در زمان سرویس سيستم‌های تبريد(كولرهای گازی، يخچال‌ها، آبسردكن‌ها و…) و در مواردی كه نياز به تخليه گاز درون سيستم باشد می‌بايست از دستگاه بازيافت گاز (Recover Gas) استفاده كرد. اين دستگاه اين امكان را فراهم می‌آورد كه بخش زيادی از گاز درون سيستم را در خود جای داده و مجدد قابل استفاده می‌باشد.دستگاه بازیافت گاز مبرددستوركار: 1 خط فشار پا يين و بالا از يونيت خارجی را به ما نيفولد شارژ متصل كنيد. 2 شيلنگ ميانی مانيفولد شارژ را به ورودی دستگاه ریكاوری متصل كنيد. 3 خروجی دستگاه ریكاوری را به كپسول ذخيره متصل كنيد. 4 شيرهای سرویس را باز و دستگاه ريکاوری را روشن كنيد تا در آن ذخيره شود. 5 مسیر خروجی دستگاه ريکاوری را باز و شير كپسول را باز كنيد تا گاز در كپسول ذخيره شود.

تست سيستم تبريد

اين عمليات زمانی انجام می‌پذيرد كه نياز باشد محل نشت سيستم تبريد را به‌صورت دقيق مشخص نماییم به همين منظور اجزای سیکل تبريد (لوله‌های ارتباطي، کندانسر، اواپراتور و كمپرسور) را بايد زير فشار تست نماییم. فشار تست حداكثر 120psi می‌باشد كه توسط گاز ازت به سيستم تزريق می‌گردد، اين گاز علاوه بر اينكه دارای فشار بالايی می‌باشد قابليت تميزكنندگی و جذب رطوبت را نيز دارد. گاز ازت درسيلندرهای 2، 5، 10، 20، 40 و 50 لیتری با فشاري حدود 200 بار ذخيره می‌شود، نيتروژن گازی است بی‌رنگ، بی‌بو، نسبتاً بی‌اثر، غیرقابل احتراق، غیرسمی که 78% آتمسفر را تشکیل می‌دهد. تجهيزات مورد نياز تست در جدول زير آورده شده است:تست سيستم تبريددستوركار: 1 شيلنگ فشار بالا شير (قرمز) مانيفولد سرویس را به شير سرویس خط مكش متصل كنيد. 2 شيلنگ وسط را به لولۀ خروجی رگولاتور گاز ازت متصل كنيد. 3 شير فشار كم شارژ را بسته و فشار بالا را باز نمایید. 4 شير خروجی رگولاتور گاز ازت را ببنديد و شير روی كپسول گاز ازت را باز كنيد. 5 فشار خروجی رگولاتور را روی 5psig تنظيم كنيد. 6 شير خروجی رگولاتور گاز ازت را باز كنيد. 7 به مدت 30 دقيقه سيستم را تحت فشار قرار دهيد. 8 سيستم را با كف و صابون يا نشتی آب الكترونیكی نشتی آبی كنيد. 9 محل نشت را مشخص و رفع نشت كنيد. نکات: 1 در ضمن كار فشار سيستم را می‌توانيد تا 120psig افزايش دهيد. 2 به هنگام تخليه فشار سيستم دقت كنيد در مسیر تخليه قرار نگيريد. 3 هرگز از اكسيژن برای تست استفاده نكنيد، زيرا امكان انفجار در اثر تر يكب با روغن وجود دارد. 4 در سيستم‌هایي كه مجهز به شير سرویس نيستند بايد در مكش كمپرسور يك شير سرویس نصب نمایید. 5 از شيلنگ های استاندارد برای تحمل فشار 200 بار استفاده كنيد. 6 كپسول را به ديوار توسط زنجير محكم كنيد. 7 از وجود ازت داخل کپسول مطمئن شوید تا با اکسیژن اشتباه نشود.

تخليه هوای سيستم

هوا و رطوبت در سيستم تبريد دو عاملی هستند كه وجود آنها باعث ايجاد اختلال در عملكرد صحيح سيستم می‌گردد لذا لازم است درون سیکل تبريد را از وجود آنها پاک نماییم. برای اين منظور نياز به تجهيزات زير داريم: 1 پمپ تخليه 2 گيج شارژ مراحل و شيوه انجام اين مرحله همانند تخليه هوای لوله‌های ارتباطي يونيت داخل و خارج می‌باشد كه از تكرار توضيحات آن پرهيز می‌گردد. شارژ گاز پس‌از تخليه هوای سيستم مرحله شارژ گاز سيستم انجام می‌شود. همان طور که بيان شد مبرد مورد استفاده برای شارژ كولر گازی از نوع R22 یا R410 می‌باشد.

روش‌های شارژ گاز R22 و R410

روش‌های شارژ گاز در تمامی کولرهای گازی اینورتر و غیراینورتر به یک روش می‌باشد. شارژ گاز به دو صورت انجام می‌شود: شارژ گاز کامل: بهترین روش در شارژ گاز کامل استفاده از ترازوی مخصوص و شارژ بر اساس وزن ثبت شده بر روی پلاک بدنه دستگاه می‌باشد. كه از طرف شركت سازنده پيشنهاد شده است. شارژ گاز تکمیلی: روش‌های متنوعی برای شارژ گاز به‌صورت تجربی وجود دارد ولی یک روش علمی آن براساس اندازه‌گيری فشار خروجی از اواپراتور می‌باشد. در كولرگازی دمای داخل اواپراتور بايد در حدود 5c باشد لذا بايد از جدول مربوط به هر ماده سرمازا فشار متناظر با آن دما را استخراج كرد. اما شركت‌های سازنده اين دستگاه‌ها براساس دمای داخل و خارج و نوع ماده سرمازا جدول‌هایی را پيشنهاد داده‌اند كه بهتر است ما از اين جدول استفاده كنيم. به علت عدم امکان شارژ گاز وزنی هنگام شارژ تکمیلی، شارژ بر اساس فشار برگشت در این مدل شارژ مناسب است. گاز R22 از جمله گازهایي است كه منجر به افزايش دماي زمين (گاز گلخانه‌ای) می‌شود و به‌كارگيری آن ممنوع است. در هنگام شارژ به نكات زير توجه كنيد: 1 اگر دستگاه کامل و خوب وکیوم شده باشد در حالت خاموش بودن دستگاه حدود 70 درصد گاز مورد نیاز به دستگاه تزریق می‌شود و مابقی گاز را می‌توان پس‌از روشن کردن دستگاه تزریق نمود. 2 چنانچه گاز دقیق و کامل شارژ شده باشد فشار Suction دستگاه عددی مابین 65 تا 75psi (گاز R22) خواهد بود و چنانچه در این حالت جریان (آمپر) دستگاه اندازه‌گیری شود (در صورت عدم وجود افت ولتاژ) مقدار آن تقریباً برابر با مقدار نوشته شده روی برچسب یونیت خارجی دستگاه خواهد بود. 3 با توجه به اینکه مقدار گاز شارژ شده درون دستگاه توسط کمپانی سازنده برای 5 متر لوله در نظر گرفته شده، چنانچه طول لوله‌کشی دستگاهی در شروع نصب بیشتر از 5 متر باشد، برای هر متر لوله اضافی حدود 30 گرم گاز اضافه می کنیم. 4 فشار گاز R410a بیشتر از R22 می‌باشد و برای اندازه‌گیری آن باید از گیج مخصوص R410a استفاده کرد. اتصال گيج شارژ به سيستم به مانند شكل انجام می‌شود.

دستوركار: 1 برابر آنچه گفته شد تست سيستم را انجام دهيد و محل اتصالات را با نشتی آب يا كف و صابون نشتی آبی نمایید. 2 در صورت وجود نشت پس‌از رفع نشت مرحله بالا را تكرار نمایید. در مورد مبردهای ترکیبی همانند R410A در صورتی که بخشی از مبرد به علت نشتی خارج گردیده باشد می‌بایست به‌صورت کامل تخلیه و سیستم مجدداً شارژ گاز گردد. 3 هوای لوله‌های ارتباطي بین دو يونيت را تخلیه نمایید. 4 دستگاه پمپ تخلیه را باز و کپسول فریون را با توجه نوع مبرد متصل کنید. لازم به توضیح است مبرد شارژ شده در کولرهای گازی اسپلیت تا طول لوله‌کشی 5m می‌باشد و در صورتی که طول لوله‌کشی بیشتر شود به ازای هر متر طول برای ظرفیت‌های 9 تا 18 هزار به مقدار 25 گرم و از 24 تا 36 هزار به ازای هر متر 35 گرم مبرد شارژ گردد.

نکات: 1 دقت كنيد كه نوع گاز انتخابي مطابق مبرد پيشنهادي كارخانه سازنده باشد. 2 به دلیل بالاتر بودن فشار گاز R410a نسبت به R22 در مراحل بستن اتصالات و عمليات وکیوم باید دقت بیشتری کرد. 3 درصورتی كه سيستم داراي نشتی بوده و نوع مبرد آن R410A بود بايد كل گاز تخليه و گاز جديد جايگزين گردد.

مراحل باز کردن یونیت خارجی

دستگیره کناری را طوری که آسیب نبیند، جدا می‌نماییم. ابتدا اقدام به باز کردن تمامی پیچ‌های یونیت خارجی می‌نماییم. برای این کار حتماً از دستکش ایمنی استفاده می‌نماییم. درپوش بالا را جدا می‌کنیم. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت
جداسازی قطعات برد الکتریکی: به آرامی سوکت ها را از روی برد جدا می کنیم تا دچار قطعی و شکستگی نشود. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت
جداسازی پروانه فن و موتور فن: مهره را با آچار باز کرده و پروانه فن را به آرامی از شفت جدا می‌نماییم. پیچ‌های اتصال موتور فن به قاب نگهدارنده آن را جدا نموده و موتور فن را جدا می‌نماییم. قاب نگهدارنده را نیز با باز نمودن پیچ‌هایش، جدا می‌کنیم. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت
پایه نگهدارنده و شیر برقی قطعات الکتریکی را جدا می‌نماییم. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت
سپس توسط شعله اتصالات مسی شیر برقی را گرما داده تا جوش لوله مسی از محل اتصال به لوله شیر برقی جدا گردد. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت
جداسازی کمپرسور: برای این کار همانند شیر برقی نیاز به جداسازی اتصالات مسی با شعله هستیم. باید توجه داشت که گرما را به‌طور منظم اطراف لوله‌ها بگیریم تا از آسیب رساندن به آن جلوگیری شود. سپس پیچ‌های اتصال کمپرسور به بدنه را باز نموده و کمپرسور را خارج می‌نماییم. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت
جداسازی لوله مویی: برای محافظت و عایق سازی لوله مویی یک لایه عایق گرمایی بر روی لوله مویی وجود دارد که توسط کاتر آن را جدا می‌نماییم. سپس با گرمای شعله، لوله مویی را نیز جدا می‌نماییم. جداسازی شیر گاز و مایع: پیچ های مربوطه را باز نموده و آنها را توسط گرمای شعله جدا می‌نماییم. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت
جداسازی کندانسر: پس‌از جداسازی لوله ها توسط شعله و باز نمودن پیچ‌های متصل به سینی، توری ضربه گیر را از کنار باز کرده و کندانسر را جدا می‌نماییم. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت
پس‌از پایان فصل کاری نیاز است برای بالا بردن راندمان دستگاه و کاهش مصرف انرژی که کندانسر با آب یا هوا شست وشو داده شود. بهتر است این کار با فشار انجام گردد. به‌طوری که باعث خم شدن فین‌ها نگردد. مراحل باز کردن یونیت خارجی کولرگازی اسپلیت

مراحل باز کردن یونیت داخلی

ابتدا در پنل را باز می‌نماییم. برای جدا کردن در پنل باید با دقت تیغۀ گردان از غلاف آن خارج شود تا سبب شکستگی نشود. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
سپس برد نمایشگر که در زیر در پنل قرار دارد را به راحتی و با جدا کردن سوکت آن از برد اصلی جدا می‌نماییم. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
فیلتر هوا: جداسازی فیلتر هوا به دلیل انعطاف توری، آسان‌ترین قسمت می‌باشد. فیلتر توری را از پایین به بالا کشیده و به‌صورت کشویی از محل خود خارج می‌کنیم. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
تیغه دمپر: جداسازی تیغه دمپر از راه رهاسازی خارهای موجود در کناره آن انجام می‌شود. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
برای جداسازی قاب ابتدا گیره‌های کناری را آزاد کرده و قاب را جدا می‌نمایید. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
جعبه الکتریکی توسط پیچ به شاسی متصل شده است. برای جداسازی کافی است پیچ‌ها را باز نماییم. توضیح اینکه داخل جعبه الکتریکی شامل برد الکتریکی و ترانس تغذیه و سنسورهای دما می‌باشد. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
سنسور دمای هوا برای جلوگیری از ضربه خوردن درون غلاف قرار دارد. آن را به آرامی بیرون کشیده و از غلاف در می‌آوریم. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
موتور دمپر را ابتدا از تیغه هدایت هوا جدا نموده سپس پیچ‌های متصل به آن را باز کرده و خارج می‌نماییم. تیغه هدایت عمودی هوا: تیغه توسط پیچ به شاسی متصل شده است. جداسازی آن با باز کردن پیچ ها امکان پذیر است. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
سنسور پایپ (سنسور دمای مبرد): این سنسور درون غلاف هم جنس لوله‌های اواپراتور قرار دارد تا دمای مبرد را اندازه‌گیری نماید. برد الکترونیکی: برد به‌صورت کشویی درون جعبه قرار دارد. پس‎از باز نمودن پیچ‌ها آن را جدا می‌نماییم. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
اواپراتور: بدنه اواپراتور با پیچ به شاسی متصل شده است. پیچ‌ها را باز نموده و لوله آن را از پشت شاسی در می‌آوریم سپس اواپراتور را کاملاً از بدنه جدا می‌نماییم. موتور فن داخلی: ابتدا پوسته روی موتور فن را باز می کنیم سپس پیچ روی شفت آن را نیز باز نموده و آن را جدا می‌نماییم. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت
بلوور: گیره نگهدارنده آن را جدا کرده و از محل خود خارج می‌نماییم. مراحل باز کردن یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت

سرویس سالانه کولرهای گازی

برابر جدول بررسی های دوره ای کولرهای گازی باید در طی سال انجام گیرد: جدول بررسی های دوره ای کولرگازیجدول بررسی های دوره ای کولرگازی

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه 3.7 / 5. تعداد رای: 3

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

سمانه مطهری
من مهندس سیستم انرژی و محیط زیست هستم. هدف اصلی از انتخاب چنین مسیری حفظ محیط زیست است و من به خودم قول دادم همیشه تمام تلاشم را بکنم. مهندسان به طور مداوم سعی کرده اند دنیایی زیباتر بسازند و من از این هدف جدا نبودم.
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمیدرضا
آوریل 16, 2022 11:18 ق.ظ

بسیار عالی

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تصویر گوشه