دسته: اخبار

تجهیزات رایانه ای معرفی و آشنایی با مشخصات فنی قطعات سخت افزاری کامپیوتر

معرفی و آشنایی با مشخصات فنی قطعات سخت افزاری کامپیوتر

تاسیسات آشنایی با مخزن انبساط

آشنایی با مخزن انبساط

تاسیسات لوله‌كشی موتورخانه گرمایی

لوله‌كشی موتورخانه گرمایی

تاسیسات ساخت کلکتور

ساخت کلکتور

تاسیسات نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت سوم)

نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت سوم)

تاسیسات نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت دوم)

نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت دوم)

تاسیسات نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت اول)

نصب و راه‌اندازی انواع سختی‌گیر (قسمت اول)

تاسیسات آبگرم کن خورشیدی: آشنایی با اصول اولیه، نصب و راه اندازی

آبگرم کن خورشیدی: آشنایی با اصول اولیه، نصب و راه اندازی

تاسیسات آشنایی با سیستم های فتوولتاییک و طراحی این سیستم ها

آشنایی با سیستم های فتوولتاییک و طراحی این سیستم ها

تاسیسات مشعل‌های گازی : بخش‌های مختلف و راه‌اندازی

مشعل‌های گازی : بخش‌های مختلف و راه‌اندازی