تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

در این مقاله که در ادامه‌ی مقاله پیشین که در آن کولرهای گازی اسپلیت به طور کامل شرح داده شده بود، با انواع روش‌های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی آشنا می‌شویم.

تست سنسور Thermistor

سنسورهای کولر گازی از لحاظ کارکرد و مقاومت دارای دو مدل 103AT-1 و 204CT می‌باشند. مقاومت این سنسورها در دمای 25 درجه سلسیوس به شرح زیر است: روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست سنسور دما

دستورکار: 1 سنسور را از برد جدا کنید. 2 توسط آوومتر مقاومت پایه‌های سنسور را اندازه‌گیری کنید (پایه 1 و 2 برای سنسور محیطی و پایه‌های 3 و 4 برای سنسور پایپ). 3 مقاومت به دست آمده را با توجه به دمای محیط در جدول مقاومت/ دما پیدا کنید. در صورت صحیح بودن مقاومت بر اساس دمای محیط در جدول، سنسور سالم است. 4 لازم به‌ذکر است تست سنسور به روش سرد و گرم نمودن صحیح نمی‌باشد، زیرا در صورت تغییر مقاومت سنسور، خرابی آن مشخص نمی‌گردد.

روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازیدر صورتی که مقاومت سنسور با توجه به جدول مقاومت/ دما مناسب بود، سوکت سنسور را در محل خود بر روی برد قرار دهید. پس‌از روشن نمودن دستگاه، توسط ولت متر، ولتاژ پایه‌های سنسور را اندازه‌گیری نمایید. ولتاژ باید در حدود 4.5 الی 5 ولت باشد.روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست خازن Capacitor

همان طور که می دانید خازن وسیله ای است که انرژی الکتریسیته را درخود ذخیره می‌کند و ظرفیت آن بر حسب μF سنجیده می‌شود. روش‌های تست خازن: 1 با استفاده از خازن سنج امکان سنجش دقیق ظرفیت خازن امکان پذیر می‌باشد.خازن سنج2 تست ظاهری، چنانچه روی خازن اثرات برآمدگی یا تیرگی دیده شود دلیل بر خراب بودن آن می‌باشد. 3 استفاده از آوومتر عقربه ای است. ابتدا خازن را دشارژ کنید. با وصل کردن دو سر سیم‌های اهم متر به دو سر خازن، چنانچه عقربه به سرعت تا انتها رفته و دوباره به آرامی تا وسط صفحه برگشته و از آنجا به کندی به‌جای اول خود برگردد در این صورت خازن سالم و در غیر این صورت معیوب است. 4 تست با استفاده از آوومتر مطابق با جدول زیر:روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست موتور دمپر Step Motor

موتور دمپر کولرهای گازی در دو مدل پنج سیم و شش سیم می‌باشند که روش تست هر کدام به صورت زیر است: 1 کانکتور موتور دمپر را جدا کنید. 2 توسط اهم متر و با توجه به جدول، سیم‌های موتور دمپر را نیز چک کنید. تست استپ موتور پنج سیمروش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست ترانسفورماتور

ترانس‌هایی که برای کولرهای گازی به کار برده می‌شوند از نوع کاهنده بوده و ولتاژ خروجی را به 9 و 12 ولت می‌رسانند. برای تست ترانس‌ها هم می‌توان از تست ولتاژ استفاده نمود و هم می‌توان از تست اهم استفاده نمود.

تست ولتاژ خروجی

برای تست ولتاژ خروجی، کابل ورودی ترانس باید در محل خود بر روی برد متصل باشد یعنی برق با ولتاژ 220 ولت به ترانس وارد شود. کابل یا کانکتور خروجی ترانس را از برد جدا کنید، ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید، در صورتی که عدد نشان داده شده با عدد خروجی درج شده بر روی بدنه ترانس برابر بود، ترانس سالم است.

تست مقاومت اهمی

ابتدا کابل‌های ترانس را از برد جدا نمایید و مطابق با جدول زیر آن را تست نمایید.روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازیروش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست موتور فن خارجی

تست موتور فن خارجی در دو مدل معمولی و اینورتر به شرح زیر است:

تست موتور فن خارجی AC

برای تست موتور فن، اهم متر را بر روی رنج X10 قرار می‌دهیم و مقاومت سیم پیچ‌های Running و Start را به شرح جدول زیر اندازه‌گیری می‌نماییم:روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازیروش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست عملکرد الکتریکی موتور فن BLDC

تست زیر برای تمامی موتور فن های BLDC با کانکتور موتور فن BLDC شش پین می‌باشد. 1 دستگاه را روشن کنید. در صورتی که موتور فن از ابتدا کار نکرد کابل موتور فن را از برد اصلی جدا کنید و مقاومت پایه‌های 5 و 6 را روی کانکتور کابل موتور فن تست کنید. در صورت وجود اتصال کوتاه موتور فن معیوب است. آن را تعویض کنید. 2 در صورتی که بعد از روشن کردن دستگاه موتور فن شروع به کار کرد دستگاه را خاموش و کانکتور موتور فن را از برد اصلی جدا کنید و دستگاه را روشن کنید. ولتاژ پایه‌های 1 و 3 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه‌گیری کنید. ولتاژ باید بین 280 الی 310 ولت DC باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی را تعویض کنید. 3 دستگاه را روشن نموده و کابل موتور فن را به برد وصل نمایید. ولتاژ بین پایه 3 و 4 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه‌گیری کنید. ولتاژ باید 15 ولت DC با تلرانس 1 باشد. (13.5 الی 16.5 ولت DC) در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی معیوب است. 4 ولتاژ بین پایه 3 و 5 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه‌گیری کنید. ولتاژ باید 1 الی 5 ولت DC باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی معیوب است. 5 ولتاژ بین پایه 3 و 6 کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه‌گیری کنید. ولتاژ باید 8 الی 9 ولت DC باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی را تعویض کنید.

تست عملکرد مکانیکی موتور فن BLDC

شفت موتور فن را توسط دست بچرخانید. در صورتی که شفت به راحتی بچرخد موتور فن سالم است، در غیر این صورت: شفت قفل کرده است. مدار داخلی موتور قطع شده است. سیم پیچ موتور قطع شده است.

تست موتور فن داخلی AC

در صورتی که اتصال کانکتور موتور فن روی برد درست بوده باشد ولتاژ پایه 3 و پایه 5 کانکتور مربوط به موتور فن بر روی برد را تست کنید. ولتاژ نرمال 180 ولت AC است. در صورتی که 180 ولت وجود داشته باشد و موتور راه اندازی نگردد موتور فن معیوب است و اگر ولتاژ وجود نداشت، برد داخلی معیوب است.

تست اورلود

کمپرسورهای روتاری از نظر اورلود به دو نوع داخلی و خارجی External Overload و Internal Overload تقسیم می‌شوند. قطعه اورلود برای حفاظت سیم پیچ کمپرسور در زمانی که کمپرسور جریان بیش از حد از شبکه دریافت می‌کند نصب می‌گردد. در مواردی که اورلود از نوع داخلی است، این قطعه در درون پوسته کمپرسور نصب می‌گردد. در هر دو صورت اورلود در مسیر سیم پیچ مشترک یا COM قرار می گیرد.روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازیبرای تست کمپرسور، سه روش زیر را به ترتیب تست نمایید: 1 تست سیم پیچ 2 تست (صدا) 3 تست کارکرد (فشار)

تست سیم پیچ

برای تست سیم پیچ‌های کمپرسور به روش زیر عمل کنید: سر سیم‌های کمپرسور را جدا نمایید و کانکتورها را از روغن پاک کنید. کانکتورها را توسط اهم متر دو به دو چک کنید. کانکتورهای S و R بیشترین اهم را دارند. در صورتی که در تست، هر کدام از سیم پیچ‌ها قطع بود کمپرسور معیوب است. در زمانی که کمپرسور اورلود کند ارتباط کانکتور مشترک یا COM با دیگر کانکتورها قطع است (اورلود داخل سیم پیچ) در این صورت بدنه کمپرسور را خنک کنید و مجدداً میزان اهم را چک کنید. در صورتی که مقاومت کانکتورها صحیح بود کانکتورها را یک به یک با بدنه کمپرسور توسط آوومتر چک نمایید. یک سر فیش اهم متر را یک به یک به هر کدام از کانکتورهای C-R-S بزنید و سر دیگر را به بدنه موتور تماس دهید. در صورتی که ارتباطی برقرار گردد نشان دهنده خرابی کمپرسور و سیم پیچ آن می‌باشد. لازم به‌ذکر است که سیم پیچ C-R سیم پیچ اصلی یا Main سیم پیچ C-S سیم پیچ کمکی یا SUB می‌باشد.

جدول نتیجه تست سیم پیچجدول نتیجه تست سیم پیچ

تست شیر Check Valve

تست شیر یک طرفه

شیر یک طرفه در دستگاه‌های سرد و گرم برای اضافه نمودن طول لوله مویین در حالت گرمایش استفاده می‌شود. در حالت گرمایش مبرد پس‌از عبور از لوله مویین وارد شیر ی کطرفه می‌شود. توپی موجود در شیر موجب مسدود شدن مسیر می‌شود و موجب عبور مبرد از لوله مویین اضافه برای کاهش بیشتر دما و فشار می‌گردد.

تست شیر چهار طرفه

در حالت گرمایش، شیر برقی مسیر دستگاه حرکت مبرد را معکوس می‌کند. به صورتی که گاز خروجی از کمپرسور به‌جای کندانسر وارد اواپراتور می‌شود و بعد از تبادل گرما با هوای داخل محیط، مبرد وارد لوله مویی شده و پس‌از عبور از کندانسر مجدداً وارد کمپرسور می‌گردد. در حالت گرمایش، زمانی که دستگاه توسط کاربر روشن می‌شود ابتدا برد فرمان به شیر برقی می دهد و بوبین که توسط برق 220 ولت تغدیه می‌شود به صورت مغناطیسی عمل نموده و موجب حرکت سیلندر شیر می‌شود. در این زمان سیکل معکوس می‌شود. سپس کمپرسور و موتور فن خارجی وارد مدار می‌شود. در حالت گرمایش، موتور فن داخلی برای عدم تبادل هوای سرد محیط در ابتدای روشن کردن دستگاه وارد مدار نمی‌شود و تنها زمانی موتور فن و پروانه فن داخلی کار می کنند که سنسور لوله اواپراتور با سنس دمای گاز داغ ورودی فرمان دهد. در این حالت موتور فن داخلی شروع به کار می‌کند. در حالت گرمایش به علت سرمای هوای محیط یونیت خارجی و همچنین ورود مایع سرد به کندانسر، بدنه کندانسر یخ می زند. در این حالت موتور فن داخلی و خارجی قطع می‌شود و دستگاه وارد حالت دیفراست (یخ زدایی) می‌گردد. با معکوس شدن شیر برقی، گاز داغ وارد کندانسر می‌شود (در این حالت تنها کمپرسور کار می‌کند) طول زمان حالت دیفراست بستگی به دمای هوای بیرون ندارد. در صورتی که دمای هوای بیرون سردتر باشد دوره‌های دیفراست بیشتر می‌شود در صورت کمبود گاز نیز حالت دیفراست سریع تر اتفاق می‌افتد.روش های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه 3.9 / 5. تعداد رای: 9

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

سمانه مطهری
من مهندس سیستم انرژی و محیط زیست هستم. هدف اصلی از انتخاب چنین مسیری حفظ محیط زیست است و من به خودم قول دادم همیشه تمام تلاشم را بکنم. مهندسان به طور مداوم سعی کرده اند دنیایی زیباتر بسازند و من از این هدف جدا نبودم.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تصویر گوشه