اجزای مختلف تشکیل دهنده رادیاتورهای گرمایی

اجزای مختلف تشکیل دهنده رادیاتورهای گرمایی

این مقاله که در آن اجزای مختلف تشکیل دهنده رادیاتورهای گرمایی شرح داده میشوند، در ادامه ی مقاله ی پیشین که در رابطه با رادیاتورهای گرمایی بود، میباشد.

متعلقات انواع رادیاتورهای گرمایی

متعلقات رادیاتور آلومینیومی

الف) مغزی چپ گرد راست گرد به همراه واشر: برای اتصال بلوک و پره رادیاتور به همدیگر نیاز بهمغزی رادیاتور با واشر مخصوص آب بندی است.متعلقات رادیاتور آلومینیومی

ب) ماسوره هفت تکه: شامل یک دست ماسوره چپ گرد و راست گرد و چهار عدد واشر برای جلوگیری از نشتی رادیاتور یک عدد شیر هواگیری و یک عدد درپوش می باشد.متعلقات رادیاتور آلومینیومی 2

متعلقات رادیاتور پنلی

متعلقات پنل های گرمایي رادیاتور شامل دو عدد براکت نصب به همراه ضربه گیر، دو عدد درپوش هواگیری، دو عدد درپوش اتصال و چهار عدد پیچ به همراه رول پلاک و همچنین شیر و زانو قفلی رادیاتور و شیر هواگیری می باشند.

متعلقات رادیاتور فولادی

بست مخصوص، پایه، و شیر هواگیری رادیاتور

متعلقات رادیاتور قرنیزیمتعلقات رادیاتور قرنیزی

انواع بست و پایه نگهدارنده

با توجه به نوع رادياتور بست هاي متفاوتی نيز طراحی گرديده است به طور كلی میتوان بست ها را به دو دسته ديواری و زمينی تقسيم بندی نمود.

پیشنهاد تاسیس پلاس: رادیاتور پنلی لورچ 60 سانتی متری

بست های رادیاتور آلومینیومی

بست رادیاتور آلومینیومی در انواع پرچمی، بست های خرچنگی، بست های ثابت و… وجود دارند که برای ثابت نگاه داشتن و محکم نگه داشتن رادیاتور به دیوار استفاده می شود. بست هاي رادياتور به دو دسته قابل تنظيم و ثابت تقسيم مي شوند.
الف) بست قابل تنظيم (پرچمی): از اين بست جهت نگهداری وزن بلوک رادياتور استفاده میشود. هر بلوک رادیاتور نیاز به حداقل دوعدد بست قابل تنظيم جهت نصب دارد. اجزای آن را در شكل مشاهده مینماييد.بست های رادیاتور آلومینیومی

ب) بست ثابت: این بست ها نسبت به بست های قابل تنظيم از مقاومت بیشتری برخوردار هستند ولی باید کاملاً دقیق نصب شوند زيرا مانند بست های پرچمی قابل تنظیم نیستند.بست های رادیاتور آلومینیومی 2

بست های رادیاتور پنلیبست های رادیاتور پنلی

بست های رادیاتور فولادی

در زیر نمونه هایی از بست رادیاتور فولادی را مشاهده نمایید.بست رادیاتور فولادی

پیشنهاد تاسیس پلاس: بخاری انرژی 625 فن دار

پایه رادیاتور

برای اینکه وزن رادیاتور روی لوله ها ودیوارها نباشد از پایه در زیر رادیاتورها استفاده می شود این پایه ها قابل تنظیم بوده و در مدل های زیادی وجود دارند که در زیر نمونه هايي از آن را مشاهده ميکنيد:پایه رادیاتورمحل هایی که دیوار پشت رادیاتور برای اتصال بست رادیاتور محکم نیست و ممکن است تحمل بست ها در اثر وزن رادیاتورها را نداشته باشند از پایه های مخصوص رادیاتور استفاده مي شود. بعضی از پایه ها هم مانند دو شکل زیر وظیفه بست وپایه را با هم انجام می دهند.پایه رادیاتور 2اين پايه ها از حداقل ارتفاع 110 میلی متر تا حداکثر ارتفاع 260 میلی متر تنظیم می شوند. برای عملکرد بهینه پایه رادیاتور، برای طول های رادیاتور پنلی تا 2 متر از 2 پایه و برای طول های بیشتر از 2 متر از 3 عدد پایه استفاده گردد.
رادیاتورهای پره ای فولادی و چدنی نیز به دلیل سنگینی دارای پایه مخصوصی می باشند که در زیر رادیاتور قرار می گیرد و دارای شکافی است که پرۀ رادیاتور درون آن قرار می گیرد. بعضی از رادیاتورها هم مانند شکل دارای پایه سرخود هستند:پایه رادیاتور 3

روش نصب بست نگهدارنده
باتوجه به نوع ومدل رادياتور شيوۀ نصب بست ها متفاوت خواهد بود در زير به روش نصب تعدادی از آنها می پردازيم.
الف) روش نصب بست رادیاتور آلومینیومی
برای مشخص نمودن محل نصب بست به ترتيب زير عمل ميکنيم:
1 فاصله عمودی کف تا وسط لوله رفت و برگشت را اندازه مي گيريم.
2 فاصله افقی شیر تا بین پره مورد نظر را به صورت زير تع يين ميکنيم.پایه رادیاتور 4اگر عرض هرپره رادیاتور با احتساب فضای خالی بین پره ها 8cm و از مهره مغزی شير رادیاتور تا ابتدای رادیاتور 4cm باشد، طول افقی به صورت زیر محاسبه می شود. برای تعیین طول افقی محل نصب بست بعد از پره دوم یک بلوک، این طول برابر خواهد بود با:پایه رادیاتور 5این فاصله برای بست بعد از پره 9 برابر با 76 سانتی متر باید باشد. فاصله از کف تمام شده تا زیر رادیاتور را بین 10 تا 12 سانتی متر در نظر می گیرند.پایه رادیاتور 6

ب) روش نصب بست رادیاتور پنلی
بست های رادیاتور های پنلی در انواع مختلف با توجه به نوع و وزن رادیاتور طراحی شده اند و برای هر رادیاتور حداقل دو بست باید نصب شود.
عمده ترين راه انتقال گرماي رادياتور به محيط روش همرفت مي باشد كه در صورت نصب رادياتور با فاصله حداقل ۴ سانتی متری از ديوار، عملكرد مناسب تری را شاهد خواهيم بود و ميزان سياه شدگی ديوار پشت رادياتور نيز به حداقل مي رسد. در پشت رادیاتور پنلی مانند شکل محل هایی وجود دارد جهت قرار گرفتن بر روی بست ها با درست کردن کی شابلون از پشت رادیاتور به آسانی می توان محل بست ها را تعیین کرد و راه دیگر با متر فاصله ها را از پشت رادیاتور گرفته و روی دیوار پیاده می کنیم.پایه رادیاتور 7

پ) روش نصب بست رادیاتور فولادی
ابتدا محل بست را مطابق شکل زیر بر روی دیوار علامت گذاری می کنیم. بعد از سوراخ کاری و قرار دادن رول پلاک در سوراخ، بست را که کی پیچ دوسر رزوه است در داخل رول پلاک سفت کرده و طرف دیگر آنکه از داخل پره های رادیاتور بیرون آمده توسط دو صفحه نگه دارنده و دو مهره در دو طرف رادیاتور سفت می نماییم.

بیشتر بخوانید: بهترین رادیاتور پنلی لورچبست رادیاتور فولادی 2

شیرهای رادیاتور

همان طور که گفته شد برای قطع جریان آب و یا کنترل مقدار جریان آب در رادیاتور، سر راه ورود آب مدار گرمایش به رادیاتور، شیر مخصوصی به نام شیر رادیاتور نصب می گردد و در دو نوع ساده (با کنترل دستی) و ترموستاتیک و در طرح های مختلفی به بازار عرضه می شوند.انواع شیرهای رادیاتور

شیر ساده

شیر ساده رادیاتور یک نوع شیر کف فلزی زاویه ای است که با دست می توان جریان آب داخل رادیاتور را کم و زیاد یا قطع و وصل کرد.

شیر ترموستاتیک

رادیاتورشیرهای ترموستاتیک رادیاتور به مجموعه یک سنسور گرمایي و یک شیر کنترل شونده با این سنسور، اطلاق می شود که با نصب روی مسیر آب گرم ورودی به رادیاتور، دبی آب عبوری از رادیاتور را متناسب با مقدار دمای سنجش شده در محل نصب رادیاتور کنترل میکند. برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین کاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله های سطحی و هوای اطراف رادیاتور برعملکرد شیر ترموستاتیک رادیاتور، باید ترموستات به صورت افقی نصب شود.
برای رادیاتورهایی که گرمایش خود را از پکیج شوفاژ گازی تأمین میکنند نمی توان از شیر های رادیاتور ترموستاتیک بر روی همه رادیاتورهای یک ساختمان استفاده کرد زیرا اگر همه شیرها عمل کنند جریان آب قطع می شود و مسیر بای پاس خودکار پکیج باز می شود تا فشاری به پمپ پکیج وارد نشود پیشنهاد می شود شیر رادیاتور حوله خشک کن را از نوع معمولی استفاده کرد تا حتی اگر تمام شیرها عمل کردند آب از طریق این شیر جریان پیدا کند.

روش اتصال رادیاتور به لوله

براي اتصال رادياتور به لوله هاي رفت و برگشت بايد به نكات زير توجه نمود:
1 ارتفاع رادياتور با فاصله لوله هاي رفت و برگشت مطابقت داشته باشد.
2 به محل لوله هاي رفت و برگشت روي ديوار و كف توجه شود.
3 از هيچ گونه مواد آب بندي در اتصال رادياتور به شيرها استفاده نشود.
4 قبل از اقدام به بستن رادياتور از تراز بودن آن اطمينان حاصل شود.
5 اگر از شير ترموستاتيك استفاده مي شود حتماً قسمت كلاهك آن را جدا نموده تا صدمه نبيند.
6 سرلوله هاي رفت و برگشت را چك نموده و درصورت سالم نبودن آن را ترميم نماييد.
سرلوله های رفت و برگشت به دوصورت اجرا می شوند:
الف) برروي ديوار نصب شده اند و روی لوله عمودی رفت و برگشت رادیاتور زانوی یکسر دنده پایه دار نصب میکنند، برای جلوگیری از حرکت، آن را به دیوار پیچ میک نند و بعد از تست مدار لوله کشی كي مغزی 8 یا 10 سانتی متری مخصوص یا لوله گالوانیزه 10 سانتی متری دو سر دنده می بندند مغزی ها فاصله لازم بین رادیاتور و دیوار را ایجاد میکنند.
ب) لوله کشی دركف انجام شده و لوله های فولادی رفت و برگشت حدود 5 تا 7 سانتی متر بالاتر از کف تمام شده قرار دارد كه برای ايجاد ارتباط با رادياتور بايد از لوله ای با خم مناسب (اتكا) استفاده نمود.روش اتصال رادیاتور به لولهروش خم کاری لوله به صورت زیر می باشد:

خمکن هیدرولیکی را در محلی مناسب استقرار دهید. پارچۀ خمکن مناسب را در جای خود قرار داده و بازوهای نگه دار لوله را با توجه به سایز لوله در محل پیش بینی شده، برروی صفحۀ نگه دار قرار دهید.روش خم کاری لوله 1
پیچ جک هیدرولیکی را ببندید.روش خم کاری لوله 2
لوله را بین پارچۀ خمکن و بازوهای نگه دار قرار دهید و به کمک متر محل خم را علامت گذاری کنید.روش خم کاری لوله 3
اهرم جک هیدرولیکی را به طرف پایین حرکت دهید و این کار را تکرار کنید تا محور جک پارچۀ خمکن را به طرف جلو براند و لوله خم شود. بهتر است دنبالۀ لوله را بر روی خرک مناسب بگذارید.روش خم کاری لوله 4

پس از آماده سازی سرلوله ها شيرهاي رادياتور را روي لوله نصب و ماسوره شيرها را كه روی رادياتور بسته شده بدون هيچ گونه ماده آب بندي پس از تراز نمودن رادياتور به شيرها متصل می كنيم. بر روی بعضی رادیاتورها در کارخانه شیر ترموستاتیک بسته می شود و احتیاج به نصب شیر ندارند.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین رتبه 3.2 / 5. تعداد رای: 5

کسی قبلا به این مقاله امتیاز نداده، شما نفر اول باشید!

سمانه مطهری
من مهندس سیستم انرژی و محیط زیست هستم. هدف اصلی از انتخاب چنین مسیری حفظ محیط زیست است و من به خودم قول دادم همیشه تمام تلاشم را بکنم. مهندسان به طور مداوم سعی کرده اند دنیایی زیباتر بسازند و من از این هدف جدا نبودم.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
تصویر گوشه